Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
Aktualności

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALIŃSKI

 

 


 

ŚRODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE

 


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy przeznaczone na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2016 r. i muszą zostać wydatkowane do końca bieżącego roku, zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu II piętro pokój 202 tel. 94 3455726

 

>>>Więcej informacji.

 


 

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA PARTNEREM W ŚRODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

 

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujące Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego zawarły umowę partnerską. Środkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawiązały:

 • Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Kołobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wspólna inicjatywa mająca na celu współdziałanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego, oraz umacnianie współpracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklarują intensyfikację wspólnych działań. Zakładane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnień oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integralności gospodarczej Regionu Pomorza Środkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotkań Partnerów porozumienia.

Pierwszym wspólnym działaniem będzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrów interpelacji w sprawie podjęcia działań ograniczających szarą strefę. Podpisanie interpelacji zadeklarowały również inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkład w przygotowanie powyższego dokumentu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.

 


 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

 

Kolejne „Kulturalnie o Biznesie” już za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania były waluty lokalne w kontekście wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni goście pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliżyli zebranym gościom ideę i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy się już niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy tradycyjnie drogą mailową jak i również informacja pojawi się na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Radiu Koszalin za gościnność i pełen profesjonalizm.

 

Tymczasem prezentujemy Państwu galerię ze spotkania wraz z krótką notatką.

 

>>>Galeria.

 


  

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY I UDZIAŁ

 

 

Dzięki uczestnikom konkursu udało się zebrać kwotę 10 900,00 zł, którą wręczono wyłonionej w ramach konkursu Fundacji „Pokoloruj Świat” na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z białaczką. Składamy serdeczne podziękowania firmom:

 

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH Łańcucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

 

ZOSI ŻYCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!

 


 

WYRÓŻNIENIE ZA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM DLA ZESPOŁU AMP SP. Z O.O. I WTiE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

 

 

Podczas Gali konkurs „Koszaliński Denar 2015” po raz kolejny wręczono wyróżnienie za rozwój współpracy nauki z przemysłem. Wyróżniono Zespół AMP Sp. z.o.o. oraz Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej za projekt „Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali”.
Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy AMP sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali świata technologii obróbki cieplnej i powierzchniowej, w wyniku czego opracowano i zbudowano urządzenie wielofunkcyjne do realizacji procesów hybrydowych. Złożono również wniosek patentowy pt. „Piec próżniowy hybrydowy” o numerze P-412157 oraz Europejski wniosek patentowy „Hybrid vacuum furnace” o numerze EP16163235.1.

 

>>>O projekcie.

 


 

 

KONKURS KOSZALIŃSKI DENAR XV EDYCJA ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 11 czerwca odbyła się Uroczysta Gala konkursu Koszaliński Denar
Nagroda Gospodarcza Roku 2015, na której wręczono Denary przyznane przez
kapitułę konkursową oraz pozostałe wyróżnienia:

KATEGORIA MIKRO

Nagroda główna (złoty Denar) dla Audio Marketing Sp. z o.o.

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla MH Kamyk, Łańcucki Sp.J.

KATEGORIA MAŁE

Nagroda główna (złoty Denar) dla Janex Sp. z o.o

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla Franciszek Dubnicki  Sp. z o.o.

KATEGORIA ŚREDNIE

Nagroda główna (złoty Denar) dla Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla Van Pur SA Browar w Koszalinie

KATEGORIA DUŻE

Nagroda (złoty Denar) dla Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Wręczenie wyróżnienia (srebrny Denar) dla Imperial Sp. z o.o.

BIAŁY DENAR (nagroda prezydenta KIPH)

dla Incaso Group Sp. z o.o. za nowatorski system wsparcia przeciwdziałaniu
prania pieniędzy iAML

WYRÓŻNIENIE ZA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM.

Dla zespołu AMP Sp. z.o.o. oraz Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
za projekt „Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej
i powierzchniowej metali”

WYRÓŻNIENIE PARTNERA (Fundacja Nauka Dla Środowiska) -
Zachodniopomorski Dobroczyńca Roku 2016 dla Troton Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA PATRONA MEDIALNEGO (Baltic.Info.pl) -
za wkład w rozwój regionu dla Waldemara Miśko - Burmistrza Karlina

 

WPŁYWY OD UCZESTNIKÓW KONKURSU W WYSOKOŚCI 10 900,00 ZŁ WRĘCZONO
WYŁONIONEJ W RAMACH KONKURSU FUNDACJI POKOLORUJ ŚWIAT NA POMOC
W WALCE Z BIAŁACZKĄ.DLA 3,5 LETNIEJ ZOSI MAKULEC.

 


 

MIASTO PLUS NR 5/2016 CZERWIEC 2016

 

Miasto nr 5

 

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania bezpłatnego magazynu „Miasto Plus” wydawanego przez Miasto.Tygodnik Koszaliński.

 

Życzymy miłej lektury!

 


 

KOMUNIKAT Z XXVIII WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KIPH.

 

XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z zapisami § 20 statutu KIPH, a przewodniczył jemu Prezydent KIPH Romuald Sobieralski.

 

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

 • zatwierdzono roczne sprawozdania organów statutowych i udzielono im absolutorium,
 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i uchwalono preliminarz budżetowy na rok 2016,
 • dokonano wyboru Rady Izby. Członkami Rady KIPH na kadencję 2016-2019 zostali
  Panie Magdalena Muszyńska-Płaskowicz, Małgorzata Chodkowska oraz Panowie
  Andrzej Pawłowski, Robert Bodendorf, Jarosław Loos, Bartłomiej Łańcucki, Lucjan Sowiński, Lech Wojciechowski, Jarosław Bihun, Piotr Flens, Romuald Sobieralski,
  Tomasz Wojciechowski, Ferdynand Wawryk,
 • dokonano wyboru Prezydenta Izby na kadencję 2016-2019, którym został Pan
  Romuald Sobieralski,
 • dokonano wyboru Wiceprezydentów Izby na kadencję 2016-2019. Wiceprezydentami zostali wybrani Panowie Andrzej Pawłowski, Robert Bodendorf, Jarosław Loos.
 • dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019, jej Członkami zostali
  Pani Anna Kalinowska oraz Panowie Edward Kaczyński i Wiesław Kowalczyk.
 • dokonano wyboru Sądu Polubownego na kadencję 2016-2019, a jego Członkami
  zostali Pani Małgorzata Olszewska oraz Panowie Bartosz Zwolak i Radosław
  Nosowski.

 

>>>Aktualny skład Rady KIPH.

>>>Aktualny skład Prezydium KIPH.

>>>Aktualny skład Komisji Rewizyjnej KIPH.

>>>Aktualny skład Sądu Polubownego KIPH.

 


 

INCASO GROUP SP. Z O.O. CZŁONKIEM KIPH

 

 

Witamy w Izbie firmę Incaso Group Sp. z o.o.

Zespół ekspertów ds. wsparcia biznesu m.in. w obszarze spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i wpierania terroryzmu. Firma pomaga przedsiębiorcom – instytucjom obowiązanym – w wypełnieniu obowiązków ustawowych, szkoli i opracowuje procedury wewnętrzne. Tworzy programy informatyczne, które w łatwy sposób można zintegrować z innymi systemami działającymi u klienta. Automatyzuje proces analizy i generowania dokumentów. Wspiera klientów podczas kontroli przeprowadzonych przez organy państwowe. Wsparcie biznesu jest kluczowe dla prowadzonych przedsięwzięć. Działania Firmy opierają się na wieloletnim doświadczeniu oraz stale podnoszonej jakości świadczonych usług i rozwiązań. Projekty Incaso Group:

 • iAML - Odpowiedź na współczesną potrzebę rynku, a także na wymagania ustawy regulującej czynności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. System, szkolenie oraz procedury oddają każdemu użytkownikowi pełen zakres funkcjonalności spełniając zarazem wymogi prawa. Więcej na www.iaml.com.pl
 • iBUP - Autorski system wsparcia dla obsługi kasowej. Kompleksowe rozwiązanie dla Biur Usług Płatniczych spełniające wszystkie wymogi ustawowe dotycząceraportowania i pozostałych obowiązków względem KNF, GIIF, NBP.
 • iRADCA - Forma świadczenia usług doradczych dla firm z sektora usług finansowych.

Zachęcamy do korzystania z usług firmy, polubienia profilu na facebooku i odwiedzenia strony.

 

>>>Profil fb.

>>>Strona www.

 


 

MIASTO PLUS NR 4/2016 MAJ 2016

 

 

Zapraszamy do lektury majowego wydania bezpłatnego magazynu „Miasto Plus” wydawanego przez Miasto.Tygodnik Koszaliński.

 

Życzymy miłej lektury!

 


 

ALBUM JUBILEUSZOWY KIPH WRAZ Z MEMORANDUM W KAPSULE CZASU

 

12 maja br. w Klubie 2CV Wiceprezydent KIPH Andrzej Pawłowski umieścił album jubileuszowy z okazji 25-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wraz z memorandum w kapsule czasu. Dokonany został również wpis również do zeszytu, który zostanie umieszony w kapsule do przyszłości. Poniżej przedstawiamy Państwu memorandum wraz z materiałem przygotowanym przez TV MAX.

 

>>>Memorandum.

 

>>>Relacja TV MAX.

 


 

BIULETYN IZBOWY NR 11/2016

 

Szanowni Państwo,

Biuletyn Izbowy nr 11/2016 został wysłany, a w nim m.in. informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków KIPH, termin Uroczystej Gali Denarowej, informacje o przetargach na terenie miasta Koszalina, oferty Członków KIPH, szkolenia w Koszalinie, informacja o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich i wiele innych cennych informacji. Prosimy Państwa o sprawdzenie skrzynek mailowy.

Jednakże jeżeli nie otrzymali Państwo jeszcze naszego biuletynu to prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w celu weryfikacji adresu e-mail.

 


 

SZARA STREFA – CZARNY SCENARIUSZ

 


 

PROGRAM TV MAX ZAJĄŁ II MIEJSCE W KONKURSIE DLA TELEWIZJI LOKALNYCH

 

Program "Sześciolatku, witaj w szkole" Pani Joanny Wyrzykowskiej zajął drugie miejsce w Konkursie dla Telewizji Lokalnych "To nas dotyczy" w kategorii pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Składamy najszczersze gratulacje dla całej ekipy realizującej audycję:

 • Pani Joannie Wyrzykowskiej.
 • Panu Krzysztofowi Wilczkowi.
 • Panu Pawłowi Tybuszewskiemu.

 

>>>Zdjęcia z gali. (Z profilu fb TV MAX).

 


 

MIASTO PLUS NR 3/2016 KWIECIEŃ 2016

 

 

Zapraszamy do lektury kwietniowego - jubileuszowego wydania bezpłatnego magazynu „Miasto Plus”.

 

Życzymy miłej lektury!

 


 

WITAMY W IZBIE MARINA MIELNO – Z WIDOKIEM NA JEZIORO

 

 

Witamy w Izbie pensjonat MARINA MIELNO - z widokiem na jezioro.

Ten nowoczesny, otwarty w lipcu 2015 r. obiekt, kusi amatorów wypoczynku nad wodą doskonałą lokalizacją pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Jamno. Do nadmorskiej plaży można dojść w nie więcej niż 10 minut, jezioro zaś znajduje się w odległości zaledwie kilku kroków i można je podziwiać z tarasów pokoi.

Elegancja, komfort, miła atmosfera oraz profesjonalna obsługa sprawiają, że pobyt w pensjonacie jest czystą przyjemnością. Miejsce słynie z doskonałej kuchni, czystych pokoi i przemiłej atmosfery gdzie każdy gość traktowany jest indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem.

Zachęcamy do korzystania z oferty pensjonatu, polubienia jego profilu na facebooku oraz odwiedzenia strony Marina Mielno.

 

Witamy w Izbie!

 

>>>Strona www.

 

>>>Profil na fb.

 


 

P.W. SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK NOWYM CZŁONKIEM KIPH

 

 

Witamy wśród Członków firmę P.W. SAKBUD Przemysław Sak.

Firma zajmuje się robotami ziemnymi, wynajmem sprzętu, transportem oraz sprzedażą kruszyw, wyburzeniami oraz kruszeniem gruzu. Współpracuje z większymi koszalińskimi firmami z branży budowlanej oraz z indywidualnymi inwestorami. Chętnie nawiązuje współpracę z nowymi firmami.

Zapraszamy do korzystania z usług, polubienia fanpage firmy na facebooku oraz odwiedzania strony internetowej.

 

Witamy w Izbie!

 

>>>Strona www.

 

>>>Profil na fb.

 


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence