Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

PRZEDSIĘBIORCO DOŁĄCZ DO NAS!

 

Przedsiębiorców utożsamiających się z naszą wizją i misją, wtórujących naszym wartościom i chcących czerpać korzyści z przynależności zapraszamy do Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

 

Jak można dołączyć do prestiżowego grona KIPH?

 

Po wypełnieniu i złożeniu Deklaracji Członkowskiej oraz pozostałych niezbędnych dokumentów, Biuro KIPH przystępuje do weryfikacji Przedsiębiorcy. W przypadku braku zastrzeżeń Przedsiębiorca zostaje powiadomiony o pozytywnej decyzji Zarządu KIPH, stając się pełnoprawnym jej członkiem tuż po dokonaniu wpłat (wpisowe i składka członkowska). Członkostwo w KIPH trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem przekazania składki na konto KIPH. Konieczne jest również zapoznanie się ze Statutem KIPH.

 

Dokumenty do wypełnienia:

>>> Deklaracja Członkowska

>>> Deklaracja zapoznania się z wysokością składek

>>> Formularz teleadresowy

 

Dokumenty do zapoznania się:

>>> Statut KIPH

 


 

PONAD 25 LAT WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW!

 

Zachęcamy wszystkich Przedsiębiorców z naszego regionu do członkostwa w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jednej z najstarszych Izb gospodarczych w Polsce.

 

Nasza WIZJA - cel strategiczny do którego zmierzamy w działaniach izbowych brzmi:

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, to zespół osób współpracujących ze sobą i wymieniających się doświadczeniami, który skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych Przedsiębiorców.

 

Realizowanie Wizji oddziałuje na rozwój regionu środkowopomorskiego, co zawarto w MISJI KIPH:

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa to silny, niezależny samorząd gospodarczy, który przyczynia się do rozwoju regionu środkowopomorskiego.

 


 

KORZYŚCI DLA FIRM Z CZŁONKOSTWA W KIPH

 

Realizując wizję i misję KIPH, dbamy o to, aby Przedsiębiorcy odczuwali konkretne korzyści z członkostwa w naszej organizacji. Podejmując wszelkie działania dbamy aby wpisywały się one w co najmniej jedną ze zdefiniowanych 7 grup korzyści.

 

>>> Więcej.

 


 

NASZE WARTOŚCI

 

Zarówno przedsiębiorcy zrzeszeni w KIPH jak i biuro KIPH w swoich codziennych działaniach kierują się przyjętymi wspólnie wartościami. Głęboko wierzymy w słuszność postępowania zgodnie z tymi zasadami, ze szczególnym naciskiem na etykę i partnerskie podejście do biznesu.

 

 

>>> Wię™cej. 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

 

Przynależność do Izby wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej oraz regularnego uiszczania składek członkowskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu Deklaracji Członkowskiej przesyłamy do Państwa notę księgową, której uregulowanie jest równoznaczne z rozpoczęciem Członkowstwa w KIPH. Wystawiamy jedną notę z opłatą z góry za cały rok za możliwością uregulowania jej w dwóch ratach w odstępie 6-mcy. Wysokość składki jest uzależniona od wielkości zatrudnienia w firmie członkowskiej.

 

Koszt opłaty wpisowej:

Jednorazowo 100 zł niezależnie od wielkości firmy.

 

Roczna składka członkowska:

  • 300 zł – jednoosobowa działalność gospodarcza
  • 480 zł – firmy zatrudniające 2-3 pracowników
  • 720 zł – firmy zatrudniające 4-10 pracowników
  • 1200 zł – firmy zatrudniające 11-50 pracowników
  • 1800 zł – firmy zatrudniające 51-250 pracowników
  • 2400 zł – firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence