Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

PRZEDSIBIORCO DOCZ DO NAS!

Przedsibiorcw utosamiajcych si z nasz wizj i misj, wtrujcych naszym wartociom i chccych czerpa korzyci z przynalenoci zapraszamy do Koszaliskiej Izby Przemysowo ? Handlowej.

Jak mona doczy do prestiowego grona KIPH? Po wypenieniu i zoeniu Deklaracji Czonkowskiej oraz pozostaych niezbdnych dokumentw, Biuro KIPH przystpuje do weryfikacji Przedsibiorcy. W przypadku braku zastrzee Przedsibiorca zostaje powiadomiony o pozytywnej decyzji Zarzdu KIPH, stajc si penoprawnym jej czonkiem tu po dokonaniu wpat (wpisowe i skadka czonkowska). Czonkostwo w KIPH trwa 12 miesicy i rozpoczyna si z dniem przekazania skadki na konto KIPH. Konieczne jest rwnie zapoznanie si ze Statutem KIPH.

Dokumenty do wypenienia:

>>> Deklaracja Czonkowska

>>> Deklaracja zapoznania si z wysokoci skadek

>>> Formularz teleadresowy

Dokumenty do zapoznania si:

>>> Statut KIPH


 

PONAD 25 LAT WSPIERAMY PRZEDSIBIORCW!

Zachcamy wszystkich Przedsibiorcw z naszego regionu do czonkostwa w Koszaliskiej Izbie Przemysowo ? Handlowej, jednej z najstarszych Izb gospodarczych w Polsce.

Nasza WIZJA - cel strategiczny do ktrego zmierzamy w dziaaniach izbowych brzmi:

Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa, to zesp osb wsppracujcych ze sob i wymieniajcych si dowiadczeniami, ktry skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych Przedsibiorcw.

Realizowanie Wizji oddziauje na rozwj regionu rodkowopomorskiego, co zawarto w MISJI KIPH:

Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa to silny, niezaleny samorzd gospodarczy, ktry przyczynia si do rozwoju regionu rodkowopomorskiego.


 

KORZYCI DLA FIRM Z CZONKOSTWA W KIPH

Realizujc wizj i misj KIPH, dbamy o to, aby Przedsibiorcy odczuwali konkretne korzyci z czonkostwa w naszej organizacji. Podejmujc wszelkie dziaania dbamy aby wpisyway si one w co najmniej jedn ze zdefiniowanych 7 grup korzyci.

http://www.kiph.com.pl/images/stories/Korzysci%20z%20czlonkowstwa%20w%20KIPH.jpg

>>> Wicej


 

NASZE WARTOCI

Zarwno przedsibiorcy zrzeszeni w KIPH jak i biuro KIPH w swoich codziennych dziaaniach kieruj si przyjtymi wsplnie wartociami. Gboko wierzymy w suszno postpowania zgodnie z tymi zasadami, ze szczeglnym naciskiem na etyk i partnerskie podejcie do biznesu.

Nasze wartosci

>>> Wicej


 

WYSOKO SKADEK CZONKOWSKICH

Przynaleno do Izby wie si z koniecznoci uiszczenia jednorazowej opaty wpisowej oraz regularnego uiszczania skadek czonkowskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu Deklaracji Czonkowskiej przesyamy do Pastwa not ksigow, ktrej uregulowanie jest rwnoznaczne z rozpoczciem Czonkowstwa w KIPH. Wystawiamy jedn not z opat z gry za cay rok za moliwoci uregulowania jej w dwch ratach w odstpie 6-mcy. Wysoko skadki jest uzaleniona od wielkoci zatrudnienia w firmie czonkowskiej.

Koszt opaty wpisowej:

Jednorazowo 100 z niezalenie od wielkoci firmy.

Roczna skadka czonkowska:

  • 300 z ? jednoosobowa dziaalno gospodarcza
  • 480 z ? firmy zatrudniajce 2-3 pracownikw
  • 720 z ? firmy zatrudniajce 4-10 pracownikw
  • 1200 z ? firmy zatrudniajce 11-50 pracownikw
  • 1800 z ? firmy zatrudniajce 51-250 pracownikw
  • 2400 z ? firmy zatrudniajce powyej 250 pracownikw


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence