Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
Legalizacja
? Legalizacja dokumentw handlowych i eksportowych

Twj partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, wiadectwa lub zawiadczenia, wystpujesz w przetargu i daj od Ciebie weryfikacji dokumentw? Zgo si do nas. Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa dokonuje czynnoci legalizacyjnych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Jeeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentw przez Krajow Izb Gospodarcz. Usug legalizacyjn objte s rnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu midzynarodowym, jak m.in. dokumenty autorstwa wnioskodawcy oraz wiadectwa i zawiadczenia urzdw pastwowych i samorzdowych.

Rodzaje legalizowanych przez Izb dokumentw:

1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, penomocnictwa, tumaczenia inne ni przysige.

2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne zwizane z przewozem.

3. wiadectwa wydane przez urzdy weterynaryjne, sanitarne, inspekcj handlow.
4. wiadectwa i zawiadczenia wydane przez upowanione jednostki administracji pastwowej, samorzdu terytorialnego.

4. Powiadczanie wiadectwa pochodzenia wystawionego przez urzd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

5. Wystawianie, na podstawie wiadectw pochodzenia wystawionych przez urzd celny, dodatkowych wiadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarw na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeli zagraniczny odbiorca towaru da wystawienia takiego wiadectwa, w zwizku z realizacj patnoci za towar,

6. Wystawianie wiadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarw na dostawy finansowane z funduszy zewntrznych. (wycznie w Dziale Legalizacji Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie)

O legalizacj dokumentw i wiadectwa pochodzenia w eksporcie mog ubiega si przedsibiorstwa zarejestrowane w Polsce.

UWAGA

Krajowa Izba Gospodarcza nie potwierdza kserokopii dokumentw ?za zgodno z oryginaem? . W przypadku koniecznoci uwierzytelnienia kserokopii dokumentu eksporter przygotowuje wasne owiadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzajce informacje zawarte w kserokopii dokumentu. Kserokopia dokumentu (bez potwierdzenia) jest zacznikiem do owiadczenia podlegajcego legalizacji.

Jakie wymogi naley speni, aby zalegalizowa dokumenty?

Niezbdne jest dostarczenie do Krajowej Izby Gospodarczej dokumentw rejestracyjnych dotyczcych firmy i dokumentw do legalizacji.

Dokumenty rejestracyjne
? Dokument z organw rejestrowych potwierdzajcy prowadzenie przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej,
? Zawiadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
? Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
? Uwierzytelnione wzory podpisw osb uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskujcego.

Kserokopie powyszych dokumentw s potwierdzane przez upowanionego pracownika za zgodno z okazanym oryginaem.

Dokumenty do legalizacji
Dokumenty do legalizacji s przedkadane przez przedsibiorc w okrelonej przez niego iloci egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, ktry pozostaje w KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentw przedoonych do legalizacji powinny zawiera oryginalne podpisy osb uprawnionych do reprezentowania przedsibiorstwa.
Przy skadaniu dokumentw do legalizacji naley doczy wypeniony przez przedsibiorc wniosek o legalizacj dostpny poniej w formularzach do pobrania.

W zalenoci od dyspozycji zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajow Izb Gospodarcz mog podlega rwnie legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie www.msz.gov.pl oraz placwek dyplomatycznych obcych pastw w Polsce.

Czynnoci legalizacyjne dokonywane s w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i w regionalnych izbach gospodarczych w kilkudziesiciu miastach Polski, midzy innymi w Koszaliskiej Izbie Przemysowo-Handlowej w Koszalinie.
W razie potrzeby zalegalizowania dokumentw rwnie w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzdw konsularnych pastw obcych w Polsce mona znale na stroniewww.msz.gov.pl.

Procedury zwizane z legalizacj dokumentw

Wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia i zalegalizowanie dokumentw handlowych - wzr 1

Wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia - wzr 2

Formularz wiadectwa pochodzenia

Zamwienie na druki wiadectwa Form A

Opaty za legalizacj

Kontakt:

Piotr Huzar
Prezes Zarzdu
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 609 695 797

Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa
Pl. Wolnoci 2-3
75-622 Koszalin

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence