Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa w dniu 18 marca przesłała do Prezesa Rady Ministrów oficjalny apel o wsparcie polskich przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa w Polsce.

   

  Treść listu:

  "Szanowny Panie Premierze,

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju mającą destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych i skutecznych działań mających na celu ich wsparcie. Już teraz widzimy, że bezpieczeństwo funkcjonowania polskich przedsiębiorstw jest mocno zachwiane a duża część z nich prawdopodobnie nie poradzi sobie z sytuacją kryzysową bez realnej i skutecznej pomocy Rządu.

  Rekomendujemy aby Rząd opracowując programy pomocowe uwzględnił oficjalne stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Business Centre Club w przedmiotowej sprawie. Są to reprezentatywne, kompetentne i profesjonalne podmioty reprezentujące interesy polskich firm. Ich rekomendacje są oparte na wieloletnim doświadczeniu współpracujących ekspertów oraz analizach sygnałów płynących od przedsiębiorców z całego kraju. Organizacje te w obszernych opracowaniach wskazały rozwiązania, które realnie wspomogą przedsiębiorców w obecnej trudnej sytuacji. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwzględnianie propozycji rozwiązań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adama Abramowicza, który dał się poznać jako skuteczny reprezentant interesów polskich przedsiębiorców.

  Jako najpilniejsze do wdrożenia wskazujemy konieczność wypracowania mechanizmów mających na celu zabezpieczenie płynności finansowej firm (pomoc kredytowa, prolongaty, instrumenty bezzwrotne, umorzenia ZUS) oraz zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne."

   

  Linki do stanowisk przywołanych w apelu:

  >>> ZPP

  >>> KIG

  >>> BCC

  >>> Rzecznik MŚP

   

  Wysłany dokument:

   

   

   

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin