Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  Informujemy, że wraz z pozostałymi organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców z regionu Pomorza Środkowego w dniu 14.04.2020 skierowaliśmy apel o wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji kryzysowej. W dokumencie wskazaliśmy 12 postulatów do pilnej realizacji.

  Apel skierowano do:

  • Prezydenta
  • Premiera
  • Marszałek Sejmu
  • Marszałka Senatu
  • Prezesów partii politycznych

   

  Treść dokumentu:

   

  W związku z wprowadzeniem przez Rząd Premiera Morawieckiego specustawy pt. tarcza antykryzysowa zwracamy się w imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego o przygotowanie kolejnego pakietu w formie ustawy uwzględniającego postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w Naszych Izbach z terenu Pomorza Środkowego.

  Skutki pandemii które już dzisiaj obserwujemy – w początkowej fazie epidemii – wskazują,  że doprowadzi to do kryzysu gospodarczego, upadku wielu polskich firm, które płacą podatki i wszelkie daniny publiczne zasilając tym samym Skarb Państwa. Już w lutym 2020 roku doszło do paraliżu działalności wielu branż m.in.: transportu towarów i osób, logistyki, branży rozrywkowej i eventowej, sportowej,, mikroprzedsiębiorstw działających w branży usługowej, gastronomii. Potężnie też ucierpiały hotelarstwo i turystka – szczególnie widoczne w Naszym Regionie Pomorza Środkowego. Wiele polskich firm już od marca 2020 roku nie realizuje żadnych zleceń, zawiesiło działalność, wypowiedziane zostały umowy i kontrakty, boryka się już z brakiem środków, grozi im upadłość. 

  Cieszy nas fakt, iż rząd zaproponował pilne wprowadzenia specustawy, która ma za zadanie m.in.: odroczenie płatności ZUS, VAT, CIT, PIT – bez odsetek, umorzenie składek ZUS na trzy miesiące dla samozatrudnionych i mikro przedsiębiorców, odroczenie strat w 2020 od podatku za 2019 rok, tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego do 500 tysięcy euro,  dopłaty do kredytów z funduszu klęskowego, zniesienie kar za nieterminowe wykonanie inwestycji publicznych etc.

  Proponowane rozwiązania są połowiczne i nie pomogą w pełni polskim przedsiębiorcom, dlatego też zwracamy się z wnioskiem o pilną realizacje naszych postulatów:

  1. Umorzenie płatności składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców od 1 marca 2020 przez okres minimum 3 miesięcy (w zależności od trwającej pandemii i jej skutków należy rozważyć przedłużenie o kolejny okres) - jak mają płacić składki ZUS skoro nie pracują, nie prowadzą działalności gospodarczej? Propozycja zwolnienia (umorzenia) składek ZUS powinna dotyczyć wszystkich firm bez względu na wielkość zatrudnienia, skalę zmniejszonych obrotów czy też przychodów podczas pandemii. W tym względzie nie powinno się różnicować przedsiębiorców.
  2. Propozycja rządu, aby firmy, które utrzymają miejsca pracy, otrzymały od państwa dopłatę do pensji pracowników w wysokości 40% średniego wynagrodzenia, proponujemy zamienić na 80% średniego wynagrodzenia w Polsce - tak, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich np. we Francji. I przez okres minimum 3 miesięcy.
  3. Prolongata spłat rat kapitałowo - odsetkowych kredytów oraz kredytów leasingowych zaciągniętych przez przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy. Wskazujemy aby banki i firmy leasingowe nie doliczały dodatkowych kosztów związanych z prolongatą, co niestety w chwili obecnej niejednokrotnie ma miejsce
  4. Pilne zwroty nadpłaconego podatku VAT dla firm (zamiast dotychczasowych 60 dni, należy skrócić termin do 14 dni).
  5. Przeznaczenie środków pomocowych na przykład z funduszu Unii Europejskiej na zasiłki dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób, które nie mogą pracować i zarabiać online, np. właściciele małych biur podróży, piloci wycieczek, przewodnicy czy szkoleniowcy - trenerzy, którym odwołano zarówno wycieczki, jak i szkolenia aż do czerwca 2020 roku włącznie w wysokości 80% średniego wynagrodzenia przez okres minimum 3 miesięcy.
  6. Przesunięcie wdrożenia Pracowniczych Programów Kapitałowych dla firm zatrudniających powyżej 50 osób na styczeń 2021 roku.
  7. Prolongata spłaty podatków i danin publicznych przez okres minimum 3 miesięcy.
  8. Zwiększenie limitu kwoty pomocy publicznej de minimis do 800 tysięcy euro w ramach których mogłaby być udzielana pomoc dla samorządów które umorzyłyby podatki lokalne dla przedsiębiorców.
  9. Stworzenie specjalnego krajowego programu pomocy rządowej dla miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych np. Kołobrzeg, Świnoujście, Darłowo czy Mielno, i tych wszystkich miejscowości czerpiących dochody z turystyki, adresowany zarówno do przedsiębiorców jak i samorządów które utraciły dochody z uwagi na pandemię koronowirusa.
  10. Wypracowanie mechanizmu refundacji kosztów dostosowania dla firm, które pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej utrzymują zatrudnienie i obroty. Obecnie przedsiębiorstwa ponoszą duże koszty aby dostosować się do coraz to nowych restrykcji i obostrzeń ( m.in. dodatkowy transport zbiorowy aby spełnić wymogi ½ miejsc, inwestycje w infrastrukturę i środki ochrony, przebudowa i doposażenie linii produkcyjnych, aby zwiększyć odstępy pomiędzy pracownikami; skrócenie czasu pracy z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, aby odseparować pracowników pomiędzy zmianami).
  11. Wprowadzenie rozliczania kompensacyjnego zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT, od nieruchomości oraz składki ZUS) z należnościami od jednostek publicznych (szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne, uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy publiczne itp. bez względu na formę organizacyjną, jeżeli ich organem założycielskim są jednostki budżetu centralnego lub samorządowego). Rozliczenia kompensacyjne powinny obowiązywać bezterminowo, a nie tylko w okresie występowania pandemii Covid-19.
  12. Wprowadzenie przepisu generalnego, który pozwalałby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono formę pisemną na alternatywne stosowanie formy elektronicznej

   

  Niemniej jednak największe oczekiwanie przedsiębiorców dotyczy umorzenia płatności składek ZUS dla przedsiębiorców od 1 marca 2020 przez okres minimum 3 miesięcy (w zależności od trwającej pandemii i jej skutków należy rozważyć przedłużenie o kolejny okres). Jak przedsiębiorca ma zapłacić składki ZUS, skoro jego firma nie pracuje, hotele, ośrodki i lokale usługowe są zamknięte, a część z naszych przedsiębiorców musiała z dnia na dzień zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej? ZUS jest największym obciążeniem dla wielu z naszych regionalnych firm.

  Decyzja w sprawie pomocy powinna zapaść jak najszybciej bowiem wielu przedsiębiorców podejmie decyzje o ewentualnym wypowiedzeniu umów dla pracowników. Brak odpowiedniego i pilnego wsparcia przedsiębiorstw będzie skutkował natychmiastowym wzrostem bezrobocia w skali kraju o ok. 1-2 mln pracowników już w miesiącu kwietniu, co z kolei przełoży się na dodatkowe koszty wsparcia bezrobotnych z budżetu państwa, koszty społeczne, zdrowotne, które kosztować mogą znacznie więcej niż zaproponowane wsparcie.

  Wyrażamy przekonanie, iż senatorowie w Senacie RP wnikliwie przeanalizują nasze wnioski i postulaty,. Należy wiedzieć, iż brak szybkich i odpowiednich propozycji może doprowadzić do upadku polskiej gospodarki, wzrostu inflacji, wzrostu bezrobocia, znacznego zwiększenia kosztów obsługi bezrobotnych niż proponowane wsparcie, a w konsekwencji dramatu wielu polskich rodzin.

  Pragniemy nadmienić, iż pandemia koronowirusa trwa już ponad miesiąc w Polsce, firmy od ponad miesiąca mają pozamykane lokale, zawieszone działalności. Rząd Premiera Morawieckiego obiecał pierwsze wsparcie w wysokości 212 mld złotych, dziś w wysokości 100 mld złotych, ale pomimo tych szumnych zapowiedzi jeszcze żadnego wsparcia żadnemu przedsiębiorcy nie wypłacił ani jednej złotówki. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o pilną realizację wypłat i maksymalne uproszczenie procedur przyznawania pomocy. W innych krajach Unii Europejskiej wypłacono wsparcie w ciągu dosłownie 3-4 dni od złożenia wniosku drogą elektroniczną.

   

  Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

   

  Roman Biłas – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin

   

  Wiesław Zinka – Kanclerz Loży Koszalińskiej Business Centre Club

   

  Sławomir Michalik – Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie

   

  Adam Gramczewski - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie

   

  Robert Firkowski – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

   

  Aleksander Bolko – Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

   

   

  Do wiadomości:

  1. Przedsiębiorcy z Regionu Pomorza Środkowego.
  2. Parlamentarzyści
  3. Media

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin