Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  W dniu 23 kwietnia 2020 r. wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego wystosowaliśmy drugi apel do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza o pilne wsparcie przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej.

   

  Treść apelu:

  Moment „odmrażania” gospodarki jest coraz bliższy. Dla przedsiębiorców walczących o przetrwanie sprawny powrót do normalnego funkcjonowania jest w chwili obecnej sprawą pilną i kluczową. Dlatego też w imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wspomożenie przedsiębiorców w tych procesach.

  W naszej ocenie najistotniejsze w chwili obecnej jest podjęcie następujących działań.:

  • Podjęcie szeroko zakrojonych działań promocyjnych, mających na celu przyciągnięcie do naszego regionu i województwa jak największej ilości turystów. W postulowanej kampanii nacisk powinien być położony na przedstawienie naszego regionu jako miejsca do bezpiecznego wypoczynku. We wszystkich planowanych działaniach konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na turystykę i branże z nią związane (promocja i informacja turystyczna, transport turystyczny, miejsca zakwaterowań, organizowanie czasu wolnego itp.). Dla naszego regionu jak i całego województwa jest to „być albo nie być”, gdyż znaczną część swego PKB wypracowujemy z działalności okołoturystycznej.
  • Opracowanie i skuteczne zakomunikowanie „mapy drogowej” rozruchu poszczególnych gałęzi gospodarki (bardzo ważne są przewidywane daty poszczególnych działań). Bez tych informacji wszelkie działania prowadzone mogą być w oparciu o domysły, a biznes na domysłach opierać się nie powinien.
  • Zapewnienie opieki dzieciom, szczególnie tym najmłodszym. Powrót dzieci do przedszkoli i szkół, w szczególności podstawowych pozwoli fizycznie wrócić ich rodzicom do firm. Rozruch przedsiębiorstw będzie dla wszystkich okresem wytężonej pracy, dlatego też należy zapewnić aby pracownicy mogli się w pełni zaangażować w swoje obowiązki służbowe.

  Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę Pana Marszałka na fakt, że tylko proste i szybkie procedury są gwarantem skutecznej pomocy przedsiębiorcom. Prosimy mieć to na uwadze podczas swoich działań.

   

  Wysłany dokument:

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin