Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  I KONKURS "LOGISTYK PRZYSZŁOŚCI" ZA NAMI.

  Informujemy, że KIPH objęła I edycję konkursu "Logistyk Przyszłości" organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej swoim patronatem.

  Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką współczesnej i przyszłej logistyki. Konkurs skierowany jest do uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcących się w zawodach technik logistyk, technik spedytor oraz zainteresowanych branżą TSL (Transport - Spedycja - Logistyka).

  12 kwietnia br. w auli Politechniki Koszalińskiej odbył się finał konkursu, w którym poznaliśmy zwycięzców:

  • I miejsce- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
  • II miejsce- Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie
  • III miejsce- Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie

  Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom oraz organizatorom konkursu.

  >>>O konkursie.

  >>>Galeria.

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin