Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


   

  Szanowni Państwo,

  Zależy nam na tym aby wspólnie promować nową formułę elastycznego zarządzania opartą na długoterminowych relacjach pracownik – pracodawca koncentrując się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę,  ograniczając w ten sposób zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (śmieciówek) czy umów tymczasowych.

  „Współdzielenie” jest określeniem umownym obrazującym sytuację, w której w ramach trójstronnego porozumienia pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy, a czasowo świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174(1)K.P.)” – komentuje Lider Kampanii “niezwalniam.pl, Donata Hermann-Marciniak

  Kampania „niezwalniam.pl” w kontekście rosnącej niepewności biznesowej, ma na celu rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw w elastycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, stawiając w centrum pracownika i długoterminowe relacje na linii pracownik – pracodawca. Jej ideą jest uświadamiać zarówno pracowników jak i pracodawców o możliwości elastycznego planowania działań, dzięki którym przedsiębiorstwa nie będą musiały zwalniać w sensie aktywności biznesowej jak również, a może przede wszystkim, które pozwolą na zachowanie stanu zatrudnienia w firmie.

  “Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Pozycja konkurencyjna Polski, oparta na niskich kosztach powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „Współdzielenia” wspiera taką zmianę, również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie.”- dodaje Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML

  Wszystkie niezbędne informacje: https://niezwalniam.pl/

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin