Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizuje spotkanie online  nt. przywilejów jakie mogą uzyskać pracodawcy/przedsiębiorcy z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

  W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w spotkaniu z ekspertami z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

  Podczas spotkania znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
  - Jak dostosować miejsce pracy?
  - Jak uzyskać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy?
  - Jak ubiegać się o dofinansowanie?
  - Ile można zyskać?
  - Aspekt praktyczny - obsługa aplikacji "System Obsługi Dofinansowań i Refundacji"

  Konieczna rejestracja pod https://forms.gle/5ydP6vib5TtB3YPj9 

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin