KOSZALIŃSKI DENAR NAGRODA GOSPODARCZA ROKU 2019

 

FIRMY MIKRO

Nagroda główna (Złoty Denar) dla:

Wyróżnienie (Srebrny Denar) dla:

 

FIRMY MAŁE

Nagroda główna (Złoty Denar) dla:

Wyróżnienie (Srebrny Denar) dla:

 

FIRMY ŚREDNIE

Nagroda główna (Złoty Denar) dla:

Wyróżnienie (Srebrny Denar) dla:

 

FIRMY DUŻE

Nagroda główna (Złoty Denar) dla:

Wyróżnienie (Srebrny Denar) dla:

 

NAGRODA RADY KIPH:

Nagroda OBJAWIENIE ROKU (Biały Denar) dla:

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin