Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Ankieta

Jaka tematyka szkoleń Państwa najbardziej interesuje?
 

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Aktualności

SEKCJA BRANŻY BUDOWLANEJ KIPH

 

 

Prezentujemy Państwu artykuł odnośnie tworzącej się Sekcji Branży Budowlanej, która jest prośbą wspólnego zmierzenia się z problemem. Podniesienia rangi zawodu poprzez pozytywne działania i starania wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości z rynku. Każdy zainteresowany może włączyć się w te działania. Zachęcamy do lektury!

 

 

>>>Artykuł.

 


 

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZDZ KOSZALIN

 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Koszalin z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 121 rozpoczyna kursy:

 • 22.08.2016 r.
 1. Operator Walca drogowego kl. III cena 1700zł.;
 2. Operator koparko-ładowarki klasa III – cena 2100zł;,
 3. Operator koparki klasa III – cena 2100zl;
 4. Operator ładowarki klasa III- cena 2100zl;
 5. Operator Zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – cena 900zł;
 6. Operator przecinarek do nawierzchni dróg – cena 900zł.
 • II połowa miesiąca sierpnia: Kurs dla właścicieli firm transportowych
 1. Certyfikat kompetencji zawodowych cena 1050 zł.

W ofercie również znajdują się:

 • Szkolenia spawaczy spoin pachwinowych i czołowych w metodach: MMA - 111,
  MAG/MIG - 135, , TIG – 141.
 • Szkolenia dokształcające w celu rozszerzenia uprawnień na daną metodę.
 • Egzaminy spawaczy spoin pachwinowych i czołowych w metodach : MMA - 111,
  MAG/MIG - 135, TIG – 141.

Egzaminowanie odbywa się w oparciu o normę: PN-EN-ISO 9606 - 1 raz w miesiącu -
w środy.

 

>>>Szczegóły dotyczące kursów.

 


 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Termin i miejsce: 3.08.2016 r. - Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, Koszalin.

 

Punkty Informacyjne w województwie zachodniopomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

W ramach spotkania skupimy się głównie na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 

>>>Szczegóły dotyczące spotkania.

 


 

MIASTO PLUS NR 6-7/2016 LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

 

 

Zachęcamy do lektury lipcowo-sierpniowego wydania bezpłatnego magazynu „Miasto Plus”. Jest to wydanie dwumiesięczne, więc na pewno warto po nie sięgnąć.

 


 

EKO FUNDUSZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

 

 

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków, które na 2016 rok wynoszą 5 mln zł.

 

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Celem programu pożyczek dla osób fizycznych jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby na terenie województwa zachodniopomorskiego. Alokacja na 2016 rok – 5 milionów złotych.

Skorzystać z programy mogą osoby fizyczne realizujące inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

>>>Szczegóły dotyczące Eko Funduszy.

 


 

WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH RPO WZ

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r. Termin i Miejsce składania wniosków: od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania RPO, ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

W ramach działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest wyłącznie przedsiębiorstwom działającym w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 760 000,00

Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

 

>>>Szczegóły dotyczące naboru.

>>>Regulamin konkursu.

>>>Załączniki do Regulaminu konkursu.

 


 

BUDOWANIE WŁASNEGO STYLU I KREOWANIE WIZERUNKU

 

Termin i miejsce: 03.08. lub 06.08. - siedziba Mc2 Coworking Koszalin, ul. Szczecińska 25a, IV piętro, Koszalin. Cena 160 zł/os.

 

W imieniu Członka naszej Izby Mc2 Coworking Koszalin serdecznie zapraszamy na organizowane przez nich warsztaty. Własny styl wynika z naszej osobowości, naszych wartości, mocnych stron i pasji. Jego kreowanie wynika z poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz umiejętności doboru odpowiednich elementów i autoprezentacji.

Warsztaty poprowadzą

 • Beata Woźniak - trener umiejętności psychologicznych.
 • Marta Waluk - stylistka, kreatorka wizerunku.

 

Kontakt:

Mc2 coworking Koszalin

Ulica: Szczecińska 25a, IV Piętro

Kod Pocztowy: 75-122 Koszalin

Telefon: +48 94 716 67 00

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www: www.mc2.koszalin.pl

 

>>>Więcej.

 


 

SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BHP – VADEMECUM OCHRONY PRACY

 

Termin i miejsce: 23.08.2016 r. w godz. 900 - 1300 – siedziba Vademecum Ochrony Pracy, ul. Jana z Kolna 18/3, Koszalin.

 

W imieniu naszej firmy Członkowskiej Vademecum Ochrony Pracy uprzejmie informujemy, że organizują szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

 • pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz nauczycieli,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 

Kontakt:

Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o.

Ulica: Jana z Kolna 18/3

Kod Pocztowy: 75-204 Koszalin

Telefon: +48 94 347 11 85

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www: www.vop.koszalin.pl

 

>>>Ogłoszenie o szkoleniu.

 


 

CO DALEJ ZE SZKOLNICTWEM ZAWODOWYM?

 

Jak co tydzień zachęcamy do lektury Miasto.Tygodnik Koszaliński. W aktualnym wydaniu, wśród wielu ciekawych artykułów znajdziecie Państwo tekst o szkolnictwie zawodowym autorstwa Pana Wiesława Kowalczyka.

 


 

KONKURS PN.: „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” – OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

 

 

Termin zgłoszenia pomysłów: od 20.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

 

W imieniu Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie informujemy, że ogłoszony został Konkurs pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu. Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia.

Uczestnikami konkursu może być osoba fizyczna lub zespół uczestników.

 

>>>Regulamin konkursu.

>>>Formularz zgłoszeniowy.

>>>Model biznesowy.

 


 

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALIŃSKI

 

 


 

ŚRODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE

 


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy przeznaczone na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2016 r. i muszą zostać wydatkowane do końca bieżącego roku, zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu II piętro pokój 202 tel. 94 3455726

 

>>>Więcej informacji.

 


 

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA PARTNEREM W ŚRODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

 

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujące Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego zawarły umowę partnerską. Środkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawiązały:

 • Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Kołobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wspólna inicjatywa mająca na celu współdziałanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego, oraz umacnianie współpracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklarują intensyfikację wspólnych działań. Zakładane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnień oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integralności gospodarczej Regionu Pomorza Środkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotkań Partnerów porozumienia.

Pierwszym wspólnym działaniem będzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrów interpelacji w sprawie podjęcia działań ograniczających szarą strefę. Podpisanie interpelacji zadeklarowały również inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkład w przygotowanie powyższego dokumentu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.

 


 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

 

Kolejne „Kulturalnie o Biznesie” już za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania były waluty lokalne w kontekście wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni goście pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliżyli zebranym gościom ideę i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy się już niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy tradycyjnie drogą mailową jak i również informacja pojawi się na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Radiu Koszalin za gościnność i pełen profesjonalizm.

 

Tymczasem prezentujemy Państwu galerię ze spotkania wraz z krótką notatką.

 

>>>Galeria.

 


  

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY I UDZIAŁ

 

 

Dzięki uczestnikom konkursu udało się zebrać kwotę 10 900,00 zł, którą wręczono wyłonionej w ramach konkursu Fundacji „Pokoloruj Świat” na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z białaczką. Składamy serdeczne podziękowania firmom:

 

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH Łańcucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

 

ZOSI ŻYCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!

 


 

WYRÓŻNIENIE ZA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM DLA ZESPOŁU AMP SP. Z O.O. I WTiE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

 

 

Podczas Gali konkurs „Koszaliński Denar 2015” po raz kolejny wręczono wyróżnienie za rozwój współpracy nauki z przemysłem. Wyróżniono Zespół AMP Sp. z.o.o. oraz Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej za projekt „Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali”.
Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy AMP sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali świata technologii obróbki cieplnej i powierzchniowej, w wyniku czego opracowano i zbudowano urządzenie wielofunkcyjne do realizacji procesów hybrydowych. Złożono również wniosek patentowy pt. „Piec próżniowy hybrydowy” o numerze P-412157 oraz Europejski wniosek patentowy „Hybrid vacuum furnace” o numerze EP16163235.1.

 

>>>O projekcie.

 


 

 

KONKURS KOSZALIŃSKI DENAR XV EDYCJA ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 11 czerwca odbyła się Uroczysta Gala konkursu Koszaliński Denar
Nagroda Gospodarcza Roku 2015, na której wręczono Denary przyznane przez
kapitułę konkursową oraz pozostałe wyróżnienia:

KATEGORIA MIKRO

Nagroda główna (złoty Denar) dla Audio Marketing Sp. z o.o.

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla MH Kamyk, Łańcucki Sp.J.

KATEGORIA MAŁE

Nagroda główna (złoty Denar) dla Janex Sp. z o.o

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla Franciszek Dubnicki  Sp. z o.o.

KATEGORIA ŚREDNIE

Nagroda główna (złoty Denar) dla Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wyróżnienie (srebrny Denar) dla Van Pur SA Browar w Koszalinie

KATEGORIA DUŻE

Nagroda (złoty Denar) dla Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Wręczenie wyróżnienia (srebrny Denar) dla Imperial Sp. z o.o.

BIAŁY DENAR (nagroda prezydenta KIPH)

dla Incaso Group Sp. z o.o. za nowatorski system wsparcia przeciwdziałaniu
prania pieniędzy iAML

WYRÓŻNIENIE ZA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM.

Dla zespołu AMP Sp. z.o.o. oraz Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
za projekt „Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej
i powierzchniowej metali”

WYRÓŻNIENIE PARTNERA (Fundacja Nauka Dla Środowiska) -
Zachodniopomorski Dobroczyńca Roku 2016 dla Troton Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA PATRONA MEDIALNEGO (Baltic.Info.pl) -
za wkład w rozwój regionu dla Waldemara Miśko - Burmistrza Karlina

 

WPŁYWY OD UCZESTNIKÓW KONKURSU W WYSOKOŚCI 10 900,00 ZŁ WRĘCZONO
WYŁONIONEJ W RAMACH KONKURSU FUNDACJI POKOLORUJ ŚWIAT NA POMOC
W WALCE Z BIAŁACZKĄ.DLA 3,5 LETNIEJ ZOSI MAKULEC.

 


 

KOMUNIKAT Z XXVIII WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KIPH.

 

XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z zapisami § 20 statutu KIPH, a przewodniczył jemu Prezydent KIPH Romuald Sobieralski.

 

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

 • zatwierdzono roczne sprawozdania organów statutowych i udzielono im absolutorium,
 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i uchwalono preliminarz budżetowy na rok 2016,
 • dokonano wyboru Rady Izby. Członkami Rady KIPH na kadencję 2016-2019 zostali
  Panie Magdalena Muszyńska-Płaskowicz, Małgorzata Chodkowska oraz Panowie
  Andrzej Pawłowski, Robert Bodendorf, Jarosław Loos, Bartłomiej Łańcucki, Lucjan Sowiński, Lech Wojciechowski, Jarosław Bihun, Piotr Flens, Romuald Sobieralski,
  Tomasz Wojciechowski, Ferdynand Wawryk,
 • dokonano wyboru Prezydenta Izby na kadencję 2016-2019, którym został Pan
  Romuald Sobieralski,
 • dokonano wyboru Wiceprezydentów Izby na kadencję 2016-2019. Wiceprezydentami zostali wybrani Panowie Andrzej Pawłowski, Robert Bodendorf, Jarosław Loos.
 • dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019, jej Członkami zostali
  Pani Anna Kalinowska oraz Panowie Edward Kaczyński i Wiesław Kowalczyk.
 • dokonano wyboru Sądu Polubownego na kadencję 2016-2019, a jego Członkami
  zostali Pani Małgorzata Olszewska oraz Panowie Bartosz Zwolak i Radosław
  Nosowski.

 

>>>Aktualny skład Rady KIPH.

>>>Aktualny skład Prezydium KIPH.

>>>Aktualny skład Komisji Rewizyjnej KIPH.

>>>Aktualny skład Sądu Polubownego KIPH.

 


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence