Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Ankieta

Jaka tematyka szkoleń Państwa najbardziej interesuje?
 

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 306 gości 
Aktualności

ŚRODA Z FUNDUSZAMI NA PROJEKTY B+R DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Termin i miejsce: 7.09.2016 r. w godz. 1000-1300 - Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, Koszalin.

 

Punkty Informacyjne w województwie zachodniopomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na projekty z zakresu B+R dla przedsiębiorstw. W ramach spotkania skupimy się głównie na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

 

>>>Szczegóły.

 


 

DAMOWE SZKOLENIA E-LEARNING PARP.

 

Prezentujemy Państwu propozycję Akademii PARP czyli obecnie 94 interaktywne, multimedialne szkolenia elektroniczne: 42 biznesowe szkolenia e-learning, 42 biznesowe szkolenia m-learning (na urządzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkoleń e-learning i 5 szkoleń m-learning dedykowanych szkoleniowcom. Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP. Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami.

 

>>>Więcej.

 


 

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZNONE NA TERENIE GMINY MIASTA KOSZALINA.

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miasto Koszalin ogłosiła kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przetargi odbędą się w dniach 15 i 29 września oraz 11 października.

 

>>>Przetargi nr 1 15.09.

>>>Przetargi nr 2 15.09.

>>>Przetargi 29.09.

>>>Przetargi 11.10.

 


 

JAK ZDOBYĆ ZAGRANICZNE RYNKI?

 

 

Prezentujemy Państwu kolejny artykuł z serii współpracy KIPH z Miasto.Tygodnik Koszaliński. Tym razem Pani Anna Kalinowska opowiada jak zdobyć zagraniczne rynki. Zapraszamy do lektury!

 

>>>Artykuł.

 


 

DOBRE, BO KOSZALIŃSKIE PROGRAM TV MAX POŚWIĘCONY XV EDYCJI KOSZALIŃSKIEGO DENARA

 

Prezentujemy Państwu program TV MAX „Dobre, bo koszalińskie” poświęcone laureatom XV edycji konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku”. Zachęcamy do obejrzenia oraz oglądania „Dobre, bo koszalińskie”.

 

>>>Denar cz. 1

>>>Denar cz. 2

 


 

SEKCJA BRANŻY BUDOWLANEJ KIPH

 

 

Prezentujemy Państwu artykuł odnośnie tworzącej się Sekcji Branży Budowlanej, która jest prośbą wspólnego zmierzenia się z problemem. Podniesienia rangi zawodu poprzez pozytywne działania i starania wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości z rynku. Każdy zainteresowany może włączyć się w te działania. Zachęcamy do lektury!

 

 

>>>Artykuł.

 


 

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZDZ KOSZALIN

 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Koszalin z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 121 rozpoczyna kursy:

 • 22.08.2016 r.
 1. Operator Walca drogowego kl. III cena 1700zł.;
 2. Operator koparko-ładowarki klasa III – cena 2100zł;,
 3. Operator koparki klasa III – cena 2100zl;
 4. Operator ładowarki klasa III- cena 2100zl;
 5. Operator Zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – cena 900zł;
 6. Operator przecinarek do nawierzchni dróg – cena 900zł.
 • II połowa miesiąca sierpnia: Kurs dla właścicieli firm transportowych
 1. Certyfikat kompetencji zawodowych cena 1050 zł.

W ofercie również znajdują się:

 • Szkolenia spawaczy spoin pachwinowych i czołowych w metodach: MMA - 111,
  MAG/MIG - 135, , TIG – 141.
 • Szkolenia dokształcające w celu rozszerzenia uprawnień na daną metodę.
 • Egzaminy spawaczy spoin pachwinowych i czołowych w metodach : MMA - 111,
  MAG/MIG - 135, TIG – 141.

Egzaminowanie odbywa się w oparciu o normę: PN-EN-ISO 9606 - 1 raz w miesiącu -
w środy.

 

>>>Szczegóły dotyczące kursów.

 


 

MIASTO PLUS NR 6-7/2016 LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

 

 

Zachęcamy do lektury lipcowo-sierpniowego wydania bezpłatnego magazynu „Miasto Plus”. Jest to wydanie dwumiesięczne, więc na pewno warto po nie sięgnąć.

 


 

EKO FUNDUSZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

 

 

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków, które na 2016 rok wynoszą 5 mln zł.

 

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Celem programu pożyczek dla osób fizycznych jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby na terenie województwa zachodniopomorskiego. Alokacja na 2016 rok – 5 milionów złotych.

Skorzystać z programy mogą osoby fizyczne realizujące inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

>>>Szczegóły dotyczące Eko Funduszy.

 


 

WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH RPO WZ

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r. Termin i Miejsce składania wniosków: od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania RPO, ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

W ramach działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest wyłącznie przedsiębiorstwom działającym w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 760 000,00

Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

 

>>>Szczegóły dotyczące naboru.

>>>Regulamin konkursu.

>>>Załączniki do Regulaminu konkursu.

 


 

SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BHP – VADEMECUM OCHRONY PRACY

 

Termin i miejsce: 23.08.2016 r. w godz. 900 - 1300 – siedziba Vademecum Ochrony Pracy, ul. Jana z Kolna 18/3, Koszalin.

 

W imieniu naszej firmy Członkowskiej Vademecum Ochrony Pracy uprzejmie informujemy, że organizują szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

 • pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz nauczycieli,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 

Kontakt:

Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o.

Ulica: Jana z Kolna 18/3

Kod Pocztowy: 75-204 Koszalin

Telefon: +48 94 347 11 85

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www: www.vop.koszalin.pl

 

>>>Ogłoszenie o szkoleniu.

 


 

CO DALEJ ZE SZKOLNICTWEM ZAWODOWYM?

 

Jak co tydzień zachęcamy do lektury Miasto.Tygodnik Koszaliński. W aktualnym wydaniu, wśród wielu ciekawych artykułów znajdziecie Państwo tekst o szkolnictwie zawodowym autorstwa Pana Wiesława Kowalczyka.

 


 

KONKURS PN.: „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” – OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

 

 

Termin zgłoszenia pomysłów: od 20.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

 

W imieniu Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie informujemy, że ogłoszony został Konkurs pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu. Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia.

Uczestnikami konkursu może być osoba fizyczna lub zespół uczestników.

 

>>>Regulamin konkursu.

>>>Formularz zgłoszeniowy.

>>>Model biznesowy.

 


 

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALIŃSKI

 

 


 

ŚRODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE

 


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy przeznaczone na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2016 r. i muszą zostać wydatkowane do końca bieżącego roku, zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu II piętro pokój 202 tel. 94 3455726

 

>>>Więcej informacji.

 


 

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA PARTNEREM W ŚRODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

 

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujące Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego zawarły umowę partnerską. Środkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawiązały:

 • Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Kołobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wspólna inicjatywa mająca na celu współdziałanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego, oraz umacnianie współpracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklarują intensyfikację wspólnych działań. Zakładane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnień oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integralności gospodarczej Regionu Pomorza Środkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotkań Partnerów porozumienia.

Pierwszym wspólnym działaniem będzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrów interpelacji w sprawie podjęcia działań ograniczających szarą strefę. Podpisanie interpelacji zadeklarowały również inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkład w przygotowanie powyższego dokumentu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.

 


 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

 

Kolejne „Kulturalnie o Biznesie” już za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania były waluty lokalne w kontekście wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni goście pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliżyli zebranym gościom ideę i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy się już niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy tradycyjnie drogą mailową jak i również informacja pojawi się na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Radiu Koszalin za gościnność i pełen profesjonalizm.

 

Tymczasem prezentujemy Państwu galerię ze spotkania wraz z krótką notatką.

 

>>>Galeria.

 


  

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY I UDZIAŁ

 

 

Dzięki uczestnikom konkursu udało się zebrać kwotę 10 900,00 zł, którą wręczono wyłonionej w ramach konkursu Fundacji „Pokoloruj Świat” na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z białaczką. Składamy serdeczne podziękowania firmom:

 

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH Łańcucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

 

ZOSI ŻYCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!

 


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence