Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Aktualności

ZAFUNDUJ SOBIE WŁASNĄ ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ

Aiseo & Baltic info

„Firmy swoją działalność na ogół prowadzą w tych porach dnia, w których elektrownie słoneczne produkują prąd. Więc zapotrzebowanie na bieżące zużycie energii elektrycznej zaspokoić można energią produkowaną na bieżąco z generatora słonecznego.” O popularności fotowoltaiki rozmawiał Portal Baltic.info.pl z Członkiem naszej Izby Piotrem Maliszewskim z firmy Aiseo. Zachęcamy do lektury i korzystania z usług firmy Aiseo.

AISEO Piotr Maliszewski

Ulica: Morska 20

Kod Pocztowy: 75-221 Koszalin

Telefon: 730 491 559

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www: www.aiseo.pl

>>>Artykuł (dzięki uprzejmości Baltic.info.pl).


 

„ŻEGNAJCIE WAKACJE, WITAJ SZKOŁO” UDZIAŁ KIPH W AKCJI CHARYTATYWNEJ

"Żegnajcie wakacje, witaj szkoło" - w ramach tej akcji, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w KIPH przekazano organizatorowi kompletne wyprawki szkolne. Tornistry z pełnym wyposażeniem trafią do dzieci z rodzin niezamożnych.

Za przyłączenie się do akcji w szczególności dziękujemy firmom Arka Sp J R Witkowski, T Pawłowski, J Gronek, A Pawłowski oraz Business Software Sp. z o.o.

Zachęcamy pozostałych do przyłączenia się do akcji.

>>>Zdjęcia.


 

SEKCJA BRANŻY BUDOWLANEJ KIPH

W czwartek 9 września odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Sekcji Branży Budowlanej KIPH na którym spotkali się przedsiębiorcy z branży, zarówno zrzeszeni jak i niezrzeszeni w Izbie. Założeniem funkcjonowania grupy jest propagowanie partnerskiego podejścia stron w procesie Inwestycji tzn. od Inwestorów i Wykonawców, w szczególności poprzez:

 • dobrze przygotowane inwestycje,
 • warunki jasne dla wszystkich: oczywiste, proste, i wyliczalne,
 • działanie zgodne z umowami zawartymi na piśmie,
 • jasne i czytelne wyceny robót,
 • jasne i czytelne rozliczanie robót (dodatkowych i zaniechanych również),
 • poprawę jakości,
 • poprawę terminowości robót.

Celami zespołu są m.in podniesienie rangi zawodu poprzez pozytywne zmiany w działaniu oraz działania na rzecz eliminowania nieprawidłowości i patologii na rynku. Członkom Sekcji Budowlanej KIPH oferuje prawne oraz organizacyjne wsparcie.

Wszystkich chętnych do dołączenia do grupy, zapraszamy do kontaktu z Izbą.


 

HISTORIA POWSTANIA FIRMY ARKA SP. J. NA ŁAMACH PORTALU BALTIC.INFO.PL

"Dawno, dawno temu... Nie, nie jest to początek bajki, czy sagi rodem z Gwiezdnych Wojen, lecz opowieść o tym jak czterech odważnych ludzi podjęło życiową decyzję, która okazała się strzałem w dziesiątkę." Czy znacie Państwo historię firmę Arka Sp. J. R Witkowski, T Pawłowski, J Gronek, A Pawłowski? Jeżeli nie to prezentujemy Państwu inspirujący artykuł o historii firmy dzięki Bałtyckiemu Portalowi Informacyjnemu baltic.info.pl. Dodajmy, że p. Andrzej Pawłowski jest Wiceprezydentem naszej Izby. Zachęcamy do lektury!

>>>Artykuł.


 

NOWY OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

W dzisiejszym wydaniu koszalińskiej gazety Miasto. Tygodnik Koszaliński m.in. przeczytają Państwo o obowiązku przekazywania do US Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Więcej informacji na temat JPK znajdą Państwo na www.portaljpk.pl autorstwa naszej firmy członkowskiej Business Software. Zachęcamy do zakupu i lektury Miasto Tygodnik Koszaliński.


 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 „PROJEKTY B+R PRZESIĘBIORSTW”, PODDZIAŁANIA 1.1.1 „BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJEOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA” POIR w 2016 r.

Termin składania wniosków: od 1 września do 30 grudnia 2016 r. Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O Dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria miikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 750 000 000 PLN.

>>>Wszystkie informacje dot. naboru.


 

DAMOWE SZKOLENIA E-LEARNING PARP.

Prezentujemy Państwu propozycję Akademii PARP czyli obecnie 94 interaktywne, multimedialne szkolenia elektroniczne: 42 biznesowe szkolenia e-learning, 42 biznesowe szkolenia m-learning (na urządzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkoleń e-learning i 5 szkoleń m-learning dedykowanych szkoleniowcom. Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP. Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami.

>>>Więcej.


 

JAK ZDOBYĆ ZAGRANICZNE RYNKI?

Prezentujemy Państwu kolejny artykuł z serii współpracy KIPH z Miasto.Tygodnik Koszaliński. Tym razem Pani Anna Kalinowska opowiada jak zdobyć zagraniczne rynki. Zapraszamy do lektury!

>>>Artykuł.


 

DOBRE, BO KOSZALIŃSKIE PROGRAM TV MAX POŚWIĘCONY XV EDYCJI KOSZALIŃSKIEGO DENARA

Prezentujemy Państwu program TV MAX „Dobre, bo koszalińskie” poświęcone laureatom XV edycji konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku”. Zachęcamy do obejrzenia oraz oglądania „Dobre, bo koszalińskie”.

>>>Denar cz. 1

>>>Denar cz. 2

>>>Denar cz. 3


 

SEKCJA BRANŻY BUDOWLANEJ KIPH

Prezentujemy Państwu artykuł odnośnie tworzącej się Sekcji Branży Budowlanej, która jest prośbą wspólnego zmierzenia się z problemem. Podniesienia rangi zawodu poprzez pozytywne działania i starania wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości z rynku. Każdy zainteresowany może włączyć się w te działania. Zachęcamy do lektury!

>>>Artykuł.


 

EKO FUNDUSZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków, które na 2016 rok wynoszą 5 mln zł.

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Celem programu pożyczek dla osób fizycznych jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby na terenie województwa zachodniopomorskiego. Alokacja na 2016 rok – 5 milionów złotych.

Skorzystać z programy mogą osoby fizyczne realizujące inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

>>>Szczegóły dotyczące Eko Funduszy.


 

WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH RPO WZ

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r. Termin i Miejsce składania wniosków: od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania RPO, ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

W ramach działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest wyłącznie przedsiębiorstwom działającym w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 760 000,00

Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

>>>Szczegóły dotyczące naboru.

>>>Regulamin konkursu.

>>>Załączniki do Regulaminu konkursu.


 

CO DALEJ ZE SZKOLNICTWEM ZAWODOWYM?

Jak co tydzień zachęcamy do lektury Miasto.Tygodnik Koszaliński. W aktualnym wydaniu, wśród wielu ciekawych artykułów znajdziecie Państwo tekst o szkolnictwie zawodowym autorstwa Pana Wiesława Kowalczyka.


 

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALIŃSKI


 

ŚRODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy przeznaczone na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2016 r. i muszą zostać wydatkowane do końca bieżącego roku, zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu II piętro pokój 202 tel. 94 3455726

>>>Więcej informacji.


 

KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA PARTNEREM W ŚRODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujące Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego zawarły umowę partnerską. Środkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawiązały:

 • Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Kołobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wspólna inicjatywa mająca na celu współdziałanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego, oraz umacnianie współpracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklarują intensyfikację wspólnych działań. Zakładane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnień oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integralności gospodarczej Regionu Pomorza Środkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotkań Partnerów porozumienia.

Pierwszym wspólnym działaniem będzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrów interpelacji w sprawie podjęcia działań ograniczających szarą strefę. Podpisanie interpelacji zadeklarowały również inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkład w przygotowanie powyższego dokumentu dziękujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.


 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

Kolejne „Kulturalnie o Biznesie” już za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania były waluty lokalne w kontekście wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni goście pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliżyli zebranym gościom ideę i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy się już niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy tradycyjnie drogą mailową jak i również informacja pojawi się na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Radiu Koszalin za gościnność i pełen profesjonalizm.

Tymczasem prezentujemy Państwu galerię ze spotkania wraz z krótką notatką.

>>>Galeria.


  

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY I UDZIAŁ

Dzięki uczestnikom konkursu udało się zebrać kwotę 10 900,00 zł, którą wręczono wyłonionej w ramach konkursu Fundacji „Pokoloruj Świat” na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z białaczką. Składamy serdeczne podziękowania firmom:

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH Łańcucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

ZOSI ŻYCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 14
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence