Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  W dniu 14 kwietnia 2020 r. wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego wystosowaliśmy apel do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza o pilne wsparcie przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej.

   

  Treść apelu:

  W imieniu organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mającą destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych i skutecznych działań mających na celu ich wsparcie. Bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw jest mocno zachwiane a duża część z nich prawdopodobnie nie poradzi sobie z sytuacją kryzysową bez realnej i skutecznej pomocy.

  W związku z powyższym apelujemy do Pana Marszałka o:

  • Uproszczenie i znaczne przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz sprawne rozstrzyganie ogłoszonych konkursów.
  • Zwiększenie procentowego poziomu zaliczek i maksymalnie szybką wypłatę transz projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO.
  • Rekompensaty dla samorządów za umorzenia podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

  Jednocześnie pozwalamy sobie podkreślić, że w chwili obecnej szczególne znaczenie ma partnerskie podejście i zrozumienie siebie nawzajem w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Przeciąganie procesu przekazania dotacji oraz mnożenie dodatkowych wymagań względem beneficjentów w chwili obecnej jest szczególnie uciążliwe. Uniemożliwia to skuteczne planowanie zarówno przedsiębiorcom jak i samorządom, które niejednokrotnie angażują w procesy lokalne firmy.

  Podsumowując apelujemy o maksymalne usprawnienie procesu dystrybuowania środków finansowych, które w obecnej sytuacji mogą być kluczowe dla przetrwania zachodniopomorskich firm. Będziemy również niezmiernie wdzięczni za każdą inną dodatkową nie wspomnianą powyżej formę pomocy i wygospodarowanie dodatkowych środków na wsparcie biznesu z zaznaczeniem, że tylko proste i szybkie procedury są gwarantem skutecznej pomocy.

   

  Wysłany dokument:

   

   

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin