„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  USŁUGI SZKOLENIOWE FIRM ZRZESZONYCH W KIPH

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Oddział w Koszalinie - szkolenia i kursy ukierunkowane zawodowo - zobacz.

  Centrum Doskonalenia Zawodowego Unia Sp. z o.o. - oferuje szeroką gamę szkoleń i kursów zawodowych, ale również szkoleń z zakresu prawa czy z zakresy marketingu i przedsiębiorczości - zobacz

  Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o. - szkolenia w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy - zobacz

  Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne - posiada w ofercie wiele różnorodnych szkoleń, kursów akredytowanych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych - zobacz

  Incaso Group Sp. z o.o. iAML - nowatorski system wsparcia przeciwdziałaniu prania pieniędzy - zobacz

  Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - szkolenia menadżerskie, z zakresu prawa, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami unijnymi - zobacz

  Quadrivium Firma Konsultingowa - szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji - zobacz

  Seka S.A. Oddział w Koszalinie - szkolenia z zakresu BHP i ppoż, pierwsza pomoc, energetyczne - zobacz

  Spektrum szkolenia, doradztwo, coaching - szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (ODO, ABI), coaching, szkolenia ogólnorozwojowe - zobacz

  ZETO Koszalin Sp. z o.o. - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, obsługi oferowanych przez firmę systemów, z zakresu podpisu elektor niczego - zobacz

  AJKAN Szkolenia Katarzyna Hatłas - szkolenia szkolenia językowe m.in. rosyjski, włoski, angielski, ale również i język polski dla obcokrajowców - zobacz

  Centrum Mediacji, Rozwoju i otwartej Komunikacji VIA - coaching, doradztwo, zarządzanie kryzysem, zmianą, szkolenia negocjacyjne - zobacz

  windhunter_academy - to centrum szkoleniowe dedykowane branży energetyki wiatrowej - zobacz

  Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych - Budowanie lepszej rzeczywistości poprzez dobre praktyki, szkolenia, doradztwo, usługi dla biznesu - zobacz

  L'Avicenne Amani Ben Toumi - Szkoła języków obcych. Kursy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla firm - zobacz

  VERTAX Sp. z o.o. - usługi szkoleniowe w zakresie prawa podatkowego, doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych - zobacz

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin