Zarząd KIPH

Prezes Zarządu
Piotr Huzar

Rada KIPH

Przewodniczący Rady

Romuald Sobieralski
Water House Romuald Sobieralski

Wiceprzewodniczący Rady

Robert Bodendorf
Business Software Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Loos
PUF Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Pawłowski
Arka sp. z o.o. sp. k.

Członek Rady

Jarosław Bihun
Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.

Członek Rady

Małgorzata Chodkowska
PPHU Violetta Chodkowska

Członek Rady

Bartłomiej Łańcucki
MH Kamyk, Łańcucki Sp. J.

Członek Rady

Bożena Pawłowska
Kancelaria Podatkowa CONSTANS Bożena Pawłowska

Członek Rady

Lucjan Sowiński
EsPan Sp. z o.o.

Członek Rady

Ferdynand Wawryk
Pekao SA Centrum Korporacyjne w Koszalinie

Członek Rady

Lech Wojciechowski
EkoWodrol Sp. z o.o.

Członek Rady

Tomasz Wojciechowski
Bałtycki Portal Informacyjny baltic.info.pl

Komisja Rewizyjna KIPH

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiesław Kowalczyk
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Oddział w Koszalinie

Członek Komisji Rewizyjnej

Edward Kaczyński
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Politerm-Izol Sp. z o.o.

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kalinowska
Quadrivium Firma Konsultingowa

Sąd Polubowny KIPH

Członek Sądu Polubownego

Radosław Nosowski
Nosowski, Siwek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Członek Sądu Polubownego

Bartosz Zwolak
MECHANIZATOR Bartosz Zwolak

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin