Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


   

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję „Nadać znaczenie wydatkom. Rozwój lokalnych firm przez udział w zamówieniach publicznych„, która odbędzie się 2 października (środa) w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich.

  Wydarzenie skierowane jest głównie dla przedsiębiorców biorących udział bądź planujących brać udział w postępowaniach zakupowych i przetargach ogłaszanych przez koszalińskie Urzędy.
  Podczas jego trwania dowiemy się, jakie kroki planuje podjąć koszaliński ratusz aby jak największa część jego wydatków pozostawała w Koszalinie, a zaproszeni przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem opowiedzą o swoich doświadczeniach w skutecznym pozyskiwaniu od niego zleceń.

   

  Program: 


  10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników

  11.00 – 12.00 Wdrożenie dobrej praktyki analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich wpływu na lokalną gospodarkę w ramach projektu „Making Spend Matter” Sieci Transferu URBACT
  Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta Koszalina

  12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

  12:30 – 13:00 Uczestnictwo lokalnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych – studium przypadku

  13:00 – 13:30 Aktualne możliwości pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania dla firm Konkurs RPO – WZ 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).
  Urszula Miller- Grzybowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

  13:30 – 14:30 Lunch i dyskusja

   

  Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Koszalinie we współpracy z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Koszalińską Izbą Przemysłowo - Handlową.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin