Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


   

  źródło opracowania: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (www.zpp.net.pl)

   

  10 działań antykryzysowych dla firm

   

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP

  • W ramach dofinansowania kosztów stałych dla MŚP, dostępne będą subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.
  • Pomoc będzie dostępna dla branż objętych restrykcjami wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
  • Dla zrealizowania tego programu wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
  • Środki powinny być dostępne od stycznia 2021 r.

  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

  • Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
  • Pomoc dostępna dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
  • Dla zrealizowania tego programu wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
  • Środki powinny być dostępne w pierwszej połowie 2021 r.

  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz 31.06.2020 (wypłaty)

  • Planowana jest zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu.
  • Przewiduje się również wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP oraz dużych firm.
  • Pogram  będzie dostępny dla wszystkich branż.
  • Program jest obecnie prowadzony, lecz na jego zmianę wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
  • Środki powinny być dostępne do polowy grudnia 2020 r.

  4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

  • Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.
  • Trwają konsultacje z KE nt. możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla Kontynuacja obejmie wszystkie branże, a potencjalne pokrycie rat dla pożyczek obejmie branże dotknięte restrykcjami wykraczającymi poza D.D.M.
  • Działanie to kontynuacja istniejącego programu.
  • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  5. Dofinansowanie zatrudnienia

  • Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  • Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich branż.
  • Działanie to jest kontynuacją istniejącego programu.
  • Nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.

  6. Przedłużenie postojowego

  • Przedłużenie wypłaty postojowego obejmie branże dotknięte restrykcjami wykraczającymi poza D.D.M.
  • Przedłużenie wymaga złożenia notyfikacji do Komisji Europejskiej.
  • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  7. Zwolnienie ze składek ZUS

  • Przedłużenie zwolnienia będzie dostępne dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
  • Przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS wymaga złożenia notyfikacji do Komisji Europejskiej.
  • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

  • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności.
  • Finansowanie udzielane przez PUP.
  • Wsparcie dostępne dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  • Program mieści się w pułapie de minimis.

  9. Polityka drugiej szansy

  • Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw
  • Beneficjenci to przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.
  • Program obecnie funkcjonuje.

  10. Dofinansowanie leasingu

  • Pokrycie kosztów leasingu przez ARP.
  • Finansowanie dostępny dla branży transportowej.
  • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, skierowany jest do klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
  • Warunkiem otrzymania pomocy jest
   • prowadzenie pełnej księgowości,
   • prowadzenie działalności musi przez min. 12 miesięcy,
   • przychód za ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł,
   • pojazd i/lub naczepa nie może być starszy niż 2017 rok,
   • leasingiem może być objęty samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa lub autokar.
  • ARP udziela wsparcia do 5 mln zł netto dla klienta. Okres finansowania to 6 lat łącznie z karencją. Karencja w spłacie rat może wynosić do 12 miesięcy.
  • Przepisy funkcjonują od maja 2020 r.

  Tarcza Antykryzysowa 6.0.

  Pomoc z Tarczy Antykryzysowej 6.0 znanej również jako Tarczy Branżowej będzie dostępna dla określonej liczby branż, w tym:

  • gastronomicznej,
  • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
  • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
  • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

   

  Możliwe będą następujące formy wsparcia:

  1. Zwolnienie ze składek ZUS

  • Zwolnienie będzie obejmować listopad.
  • Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku.

   2. Świadczenie postojowe

  • Świadczenie będzie obejmować listopad.
  • Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku.

   3. Mała dotacja

  • Dla wymienionych branż dotkniętych reżimem sanitarnym dostępna będzie mała dotacja w  wysokości 5 tys. zł
  • Pomoc jest kierowana do firm z sektora MŚP.
  • Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcie będzie uzyskanie przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku.
  • Uzyskanie 5000 zł mikropożyczki wiosną / latem 2020 roku nie dyskwalifikuje w przypadku ubiegania się o bezzwrotną dotację z Tarczy 6.0.

   4. Odroczenie PIT

  • Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień zostaną przesunięte o pół roku.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin