Szanowni Państwo,

Zależy nam na tym aby wspólnie promować nową formułę elastycznego zarządzania opartą na długoterminowych relacjach pracownik – pracodawca koncentrując się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę,  ograniczając w ten sposób zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (śmieciówek) czy umów tymczasowych.

„Współdzielenie” jest określeniem umownym obrazującym sytuację, w której w ramach trójstronnego porozumienia pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy, a czasowo świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174(1)K.P.)” – komentuje Lider Kampanii “niezwalniam.pl, Donata Hermann-Marciniak

Kampania „niezwalniam.pl” w kontekście rosnącej niepewności biznesowej, ma na celu rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw w elastycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, stawiając w centrum pracownika i długoterminowe relacje na linii pracownik – pracodawca. Jej ideą jest uświadamiać zarówno pracowników jak i pracodawców o możliwości elastycznego planowania działań, dzięki którym przedsiębiorstwa nie będą musiały zwalniać w sensie aktywności biznesowej jak również, a może przede wszystkim, które pozwolą na zachowanie stanu zatrudnienia w firmie.

“Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Pozycja konkurencyjna Polski, oparta na niskich kosztach powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „Współdzielenia” wspiera taką zmianę, również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie.”- dodaje Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML

Wszystkie niezbędne informacje: https://niezwalniam.pl/

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin